Naše projekty

Na tomto místě Vás seznámíme s některými námi zrealizovanými zakázkami.

Načítání…
 • Bourání železobeton

  kompletní demolice železobetonového objektu listopad 2018

 • Chrudim, kasárna kpt. Jaroše, budova č 1 – nástavba 4.NP

 • Demolice mostu Dvakačovice

 • Demolice kravína

 • Demolice sila Lázně Bohdaneč výška 25m

 • Demolice stodoly v Nechanicích

 • Zemní práce Pardubice

 • Demolice skladištního areálu S.K.Neumana Pardubice

 • Demolice sila v Černé za Bory

 • Výstavba zpevněných ploch, úprava zahrady – srpen 2019

 • Winternitzovy mlýny Pardubice

 • Betonáže zpevněných ploch po demolici sila

 • Akce Želivka 2019

  Bourání železobetonových konstrukcí a drcení suti

 • Rekonstrukce mostku v Lazních Bohdaneč

 • Demolice Špindlerův mlýn penzion Gabi

 • ZEMNÍ PRÁCE 2019

  Krajské ředitelství policie Chrudim

 • Bourací práce – klenby a prostupy kleneb pivovar Tupadly

 • Stavba ZŠ Velim subdodávka pro firmu GEOSAN

 • Pokládka zámkové dlažby Pardubice

 • Zpevněné plochy – zámková dlažba Na spravedlnosti Pardubice